fbpx

Young Entrepreneurs in Social Economy

Asociația Pro Xpert a derulat, în perioada 6 februarie – 5 octombrie 2017 proiectul YES – Young Entreprenoeurs in Social Economy (Tineri antreprenori în economia socială) finanțat de Uniunea Europeana în cadrul programului Erasmus + Acțiunea KA1 – mobilități pentru lucrătorii de tineret.

Proiectul s-a concentrat pe organizarea, în perioada 23 aprilie – 2 mai 2017, a unui training pe tema economiei sociale care se va desfășura în Râmnicu Vâlcea și va reuni 32 de lucrători de tineret din Bulgaria, Italia, Letonia, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia și România.

Proiectul are ca obiective:

  1. să susțină 32 lucrători de tineret din 8 țări în îmbunătățirea nivelului de informații/cunoștințe din domeniul economiei sociale și dezvoltarea de competențe și abilități orizontale (cum ar fi antreprenoriatul, competențe digitale, creativitate și inovare, comunicare etc.) – ceea ce va duce la îmbunătățirea calității activităților pe care acețtia le desfășoară cu tinerii, în special cu cei din grupuri vulnerabile
  2. să consolideze capacitatea organizațională de a derula proiecte internaționale la nivelul celor 8 organziații partenere
  3. să îmbunătățească, la nivelul celor 8 organziații partenere, calitatea și eficiența serviciilor furnizate către grupurile țintă

Programul cuprinde atât o parte informativ-teoretică incluzând informații generare despre economia socială, educația antreprenorială și programul Erasnus+, susținută de 3 experți în temele menționate – dintre care 2 manageri de intreprinderi sociale – cât și o parte aplicativ-practică, incluzând exerciții, jocuri, sesiuni de teambuilding și, cel mai important, realizarea efectivă a unui plan de afaceri.

Folosindu-ne de principiile de educație non-formală și de experiența organizației noastre în astfel de activități, cele două părți ale cursului se vor împleti permanent atât între ele cât și cu o continuă activitate orizontală de schimb de experiențe și bune (sau mai puțin bune) practici între participanți.

Participanții vor fi grupați în 5 echipe, fiecare va elabora un plan pentru o afacere socială. Toate aceste planuri vor fi prezentate public la evenimentul final – conferința cu tema ”Tinerii și economia socială”

%d bloggers like this: