fbpx

KANT – Competente Antreprenoriale de Nivel European

Incepind cu data de 1 octombrie 2010 Asociatia Pro Xpert este partener – coordonator pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia – in proiectul KANT – Competenţe Antreprenoriale de Nivel Eupean cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale” – prin contractul cu numărul POSDRU/92/3.1/S/61396.

Proiectul este implementat de un consorţiu format din 4 parteneri români din regiunile Centru – furnizorul acreditat de formare profesională SC MPA SRL – lider de parteneriat, Bucureşti-Ilfov – Asociaţia EUROED, Sud-Vest Oltenia – Asociaţia Pro Xpert şi Vest – furnizorul acreditat de formare profesională TEAM Consulting SRL, cărora li se adaugă o companie germană – UBFUB Consulting din Munchen (Bavaria) – cu o experienţă de peste 30 de ani în managementul proiectelor şi dezvoltarea resurselor umane.

Proiectul se desfasoara in perioada 1 octombrie 2010 – 30 septembrie 2013 si are ca obiectiv specific promovarea, timp de 36 de luni, a culturii antreprenoriale la nivelul celor patru regiuni de dezvoltare in vederea cresterii abilitatii a 1200 persoane (300 persoane in fiecare din cele 4 regiuni) de a materializa idei de afaceri – in special in domenii inovative legate de tehnologii inalte, TIC, biologie-genetica, protectia mediului si turism rural durabil – prin:

  • Transfer de expertiza si know-how din Germania atat in domeniul dezvoltarii competentelor antreprenoriale dupa cerinte si la standarde europene cat si in ceea ce priveste evaluarea si valorificarea oportunitatilor locale de dezvoltare a unei afaceri
  • Imbunatatirea cu 80% a nivelului de informare privind oportunitatile existente in vederea incurajarii antreprenoriatului la nivelul a 10.000 persoane din regiunile vizate
  • Furnizarea de programe profesionale care sa dezvolte competente manageriale si antreprenoriale pentru 1200 persoane din regiunile vizate
  • certificarea europeana a competentelor de business pentru 480 persoane din regiunile vizate
  • suport si consiliere pentru realizarea unui plan de afacere si initierea unei afaceri proprii – pentru 150 persoane din regiunile vizate

Prima activitate consta in realizarea unui studiu privind dezvoltarea oportunitatilor antreprenoriale in activitati noi in sectoarele productive – cu accent pe domeniile noi de ocupare si dezvoltare economica (respectiv spin-off-uri de cercetare, tehnologii inalte, TIC, biologie-genetica, energii neconventionale – si sectoarele emergente, precum sectorul turistic si cel al serviciilor) la nivelul celor 4 regiuni de dezvoltare implicate.

Concluziile studiului vor include evidentierea domeniilor cu potential antreprenorial, la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare analizate si elaborarea de recomandari cu privire la modul in care poate fi valorificat potentialul antreprenorial existent pentru fiecare dintre cele patru regiuni. Rezultatele studiului vor fi incluse intr-un raport de cercetare care se va publica pe pagina de web a proiectului, pe paginile partenerilor si a tuturor autoritatilor locale implicate, exemplare tiparite fiind de asemenea trimise la institutiile publice (Ministerul Muncii, structurile sale teritoriale din judetele si regiunile implicate in proiect etc.) si altor organizatii publice sau private care ar putea fi interesate de rezultatul acestuia.

Informatii suplimentare:
Dan Ioan Fiera – Manager proiect – SC M.P.A S.R.L. – Sibiu, Strada Henri Coanda nr. 12, telefon: 0269213907, fax: 0269213457, e-mail danfiera@gmail.com
Mariana Matache – responsabil regiunea Bucuresti-Ilfov – Asociatia EUROED – Bucuresti, Str. Feleacu nr. 4, telefon 0213101222, e-mail office@euro-ed.ro
Ana Zsock – responsabil regiunea Vest – TEAM Consulting SRL – Deva, Str. Marasesti, nr. 24, telefon/fax: 0254 230717, e-mail anazsok@smart.ro
Silvia Petre – responsabil regiunea Sud Vest Oltenia – Asociatia Pro Xpert – Ramnicu Valcea, Str. Raureni nr. 132, telefon 0250746172, e-mail silvia.petre@proxpert.org

  1. KANT – Competente Antreprenoriale de Nivel European « Association Pro Xpert

Leave a Reply

%d bloggers like this: