fbpx

ACTINT

SC DBC SRL, in parteneriat cu Asociatia Pro Xpert Râmnicu Vâlcea, Asociatia Internationala de Tineret BECOME Sibiu si SC VERAMIRPROD SRL Husi implementeaza proiectul „ACTINT” – Activarea grupurilor vulnerabile prin lanturi valorice integrate, de intreprinderi sociale, finantat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6:  Promovarea incluziunii sociale, Domeniul de intervenţie 6.1: Dezvoltarea economiei sociale.

Valoarea totala eligibila a proiectului este de 8.740.809,01 lei, din care:

Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din FSE este de 6.863.064,71 lei

Valoarea eligibila a finantarii nerambursabile acordata din Bugetul National este de 1.440.703,85 lei

Contributia eligibila a Beneficiarului este de 437.040,45 lei

Durata proiectului este de 12 luni si are ca obiectiv general sa contribuie – la nivelul regiunilor Sud-Vest, Centru si Sud Est – la promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pt dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca la nivel regional si local si consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pt grupurile vulnerabile furnizarea, pentru 127 persoane provenite din grupuri vulnerabile din regiunile Sud-Vest, Centru si Sud Est (10 familii cu mai mult de 2 copii – 30 de familii monoparentale – 46 persoane care traiesc din venitul minim garantat – 20 persoane cu dizabilitati – 20 persoane de etnie roma si 1 tanar care a parasit sistemul institutionalizat de protectie a copilului), de servicii de ocupare, precum informare si consiliere profesionala, asistenta, mentorat, tutorat, orientare profesionala, cons psihologica, cons psihiatrica, medierea locurilor de munca, programe de formare profesionala/calificare in vederea cresterii si dezvoltarii aptitudinilor si calificarilor, precum si un program de dezvoltare a competentelor de utilizare TIC pe de o parte si prin infiintarea a 11 structuri de economie sociala si crearea a 48 locuri de munca in cadrul acestora (din care 36 pt persoane apartinand grupurilor vulnerabile) – pe de alta parte.

Implicarea celor patru organziatii partenere in acest proiect vine nu doar din dorința acestora de a ajuta persoanele din categorii vulnerabile, contribuind astfel la dezvoltarea resurselor umane – ci și din convingerea că economia socială reprezintă un domeniu nou și cu perspective mari de viitor – practic singura alternativă care poate diminua efectele crizei economice și produce, simultan, creștere economică și protecție socială,

Pe de altă parte economia socială trebuie să fie cel mai important aliat pentru autoritățile locale, având un dublu impact asupra diminuării presiunii financiare pe care nevoile grupurilor marginalizate o aplică – prin serviciile de asistență socială – asupra bugetelor locale. Economia socială are capacitatea de a transforma beneficiarii de ajutor social – persoanele care absorb venituri de la buget – în angajați, ceea ce nu doar reduce cheltuielile bugetare cu asistența socială ci contribuie și la creșterea veniturilor la bugetele locale – în urma activităților economice derulate de intreprinderile sociale. Aceste activități economice, prin definiția economiei sociale, sunt generatoare de venituri dar nu și de profit – toate veniturile obținute fiind folosite exclusiv pentru acoperirea costurilor de producție iar profitul, dacă există, este dirijat în dezvoltarea unor activități sociale.

Pentru detalii suplimentare, persoană de contact: Păun Doina – director executiv – SC DBC SRL, tel / fax: 0250810322, e-mail: doina_vl@yahoo.com sau Petre Daniel – manager proiect, tel/fax: 0250737638, e-mail daniel.petre@proxpert.org

%d bloggers like this: